Miksi sähköinen taloushallinto kannattaa?

Isännöintiala elää murrosaikaa. Isommat alan yritykset ostavat pienempiä isännöitsijäntoimistoja pois markkinoilta ja ne, jotka jäävät taistelemaan markkina-asemastaan, joutuvat vihdoin kohtaamaan digitalisaation paineet.

Isännöintiala tunnetaan perinteisistä menetelmistään. Toiset isännöintialan yritykset ovat muutokselle avoimia ja näkevät sen mahdollisuutena, kun taas toiset päättäväisesti jatkavat samoja toimenpiteitä, mitä ovat tähänkin mennessä tehneet. Nyt on kuitenkin aika ravistella perinteisiä ajattelijoita, koska kaikkihan me haluamme yhtä asiaa: tyytyväisen asiakkaan.

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa tehokkaamman ja kattavamman taloushallinnon palvelun monella tapaa. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa esimerkiksi seuraavia asioita:

Vastuullinen toiminnan

Turha paperien kuluttaminen halutaan poistaa maailmasta. Kaikkien yritysten ja yhteisöjen on mahdollista tehostaa omaa toimintaa luonnon varoja säästäen. Miksi emme siis tekisi niin?

Nopeamman ja sujuvamman palvelun

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa jopa liiketoiminnan kasvun, koska samassa ajassa kuin ennen, on tehtävissä yhä enemmän asioita. Sähköiset taloushallinnon järjestelmät eivät ole kustannuksiltaan niin raskaita, etteivätkö ne maksaisi itseään takaisin nopeastikin. Lisäksi kaikki kommunikaatio asiakkaiden kanssa on sujuvampaa ja nopeampaa. Kaikkien elämä helpottuu.

Ajantasaista tietoa

Elämme maailmassa, jossa päätöksiä tehdään nopeasti ja päätöksenteon tueksi tarvitaan ajantasaista dataa. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa nopean tiedon käsittelyn. Taloyhtiön kulurakenne on tiedossa sitä mukaan kuin laskut saapuvat ja tieto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Elämää ilman ikäviä yllätyksiä

Sähköisen taloushallinnon mukana tuoma ajantasainen tieto ja talouden ennustettavuus mahdollistaa tarttumisen asioihin ajoissa. Näin esimerkiksi voidaan pitää huolta hoito- ja rahoitusvastikkeiden oikein mitoittamisesta ilman ikäviä yllätyksiä.

Tiedot ovat aina tallessa

Kaikissa yrityksissä on joskus papereita hävinnyt teille tuntemattomille. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa luotettavasti tiedon löytymisen aina samasta paikasta.

Taloushallinnon sähköistymisen myötä fyysinen läsnäolo kirjanpitäjälle isännöintitoimistossa on yhä merkityksettömämpää. Siksi taloushallinnon ulkoistaminen nostaa jatkuvasti suosiotaan. Se antaa isännöintitoimistolle mahdollisuuden keskittyä ydintyöhön tehokkaammin ja laskee yrityksen kiinteitä kuluja. Taloushallinnon ulkoistaminen kun on lähes aina kustannustehokkaampaa kuin oman kirjanpitäjän palkkaaminen.

Tilikasi on pieni perheritys, jossa jokainen asiakas on meille tärkeä. Meillä eivät asiakkaat huku massaan, vaan meidät koetaan yrityksen omana talousosastona. Jos isännöitsijä soittelee meille jostakin tietystä taloyhtiöstä, meillä usein miten on vastaus valmiina ilman pidempää syventymistä asiakkaan taustaan.

Aloitetaanko yhteistyö? Meille voit ulkoistaa isännöintitoimistosi taloushallinnon kokonaan tai osittain. Keskustellaan lisää siitä, millainen yhteistyökuvio istuu teille parhaiten.

Valikko